Günümüz artık otomasyon çağı. İşletmelerin sağlam bir şekilde verimli, mali açıdan etkin ve esnek olması gerekir. imalat ve işletme endüstrilerinde bu durum, endüstriyel kontrol sistemlerine olan talebin artmasıyla önem kazanmıştır. Çünkü otomatik kontrol sistemleri hız, güvenlik, kullanım esnekliği, ürün kalitesi ve personel sayısı bakımından iĢletmelere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde bu avantajları sağlayan en etkin sistem PLC veya PC tabanlı kontrol sistemleridir. PLC‟li denetimde sayısal olarak çalışan bir elektronik sistem, endüstriyel çevre koşullarında sağlanmıştır. Bu elektronik sistem sayısal veya analog giriş/çıkış modülleri sayesinde makine veya işlemlerin birçok tipini kontrol eder.

PLC nin Kısımları : Bu amaçla lojik, sıralama, sayma, veri işleme, karşılaştırma ve aritmetik işlemler gibi fonksiyonları programlama desteğiyle girişleri değerlendirip çıkışları atayan, bellek, giriş/çıkış, CPU ve programlayıcı bölümlerinden oluşan entegre bir cihazdır.

 

Programlanabilir Lojik Kontrolörler(PLC) (Programmnable Logic Controller) otomasyon devrelerinde yardımcı röleler, zaman röleleri, sayıcılar gibi kumanda elemanlarının yerine kullanılan mikroişlemci temelli cihazlardır. Bu cihazlarda zamanlama, sayma, sıralama ve her türlü kombinasyonel ve ardışık lojik işlemler yazılımla ( MicroWİN, WPLSoft 2.37 ..vb ) gerçekleştirilir.

Karmaşık otomasyon problemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde  PLC ile çözmek mümkündür.

PLC nin Bir çok Avantajları vardır. Bunlar .;

- Daha kolay ve güvenilirdirler.

- Daha az yer tutar ve daha az arıza yaparlar.

- Yeni bir uygulamaya daha çabuk adapte olurlar.

- Ağır işletme şartlarında çalışabilirler. Kötü çevre şartlarından kolay etkilenmezler.

- Daha az kablo bağlantısı ile kablo karmaşasını ortadan kaldırır. 

- Hazır fonksiyonları kullanma imkanı vardır.

- Giriş ve çıkışların durumları scada sistemlerinde izlenebilir.

Ancak röleli ve sayısal ( donanım programlı ) kumandalar gerçek zamanlı çalışırlar. Yani giriş bilgilerindeki değişiklik anında ( çok kısa sürede ) çıkışa yansır.

Buna paralel sinyal işleme denir. PLC‟de ( bellek programlı kumanda ) emirler zamana bağlı olarak değerlendirilir. Yani girişteki bir değişiklik anında çıkışa yansıtılmaz.

Bu tür sinyal işleme şekline seri sinyal işleme denir. PLC için bir dezavantajdır. Fakat Günümüzde çok hızlı işlem gören PLC ler mevcuttur.

Bu özellik mekanik sistemler kumanda edildiğinde çok fazla bir anlam ifade etmemektedir. Bu cihazlar çeşitli büyüklüklerde piyasaya sürülmüş durumdadır. Genelde sahip oldukları  unsurlara bağlı olarak birbirlerinden ayırt ve tercih edilirler. Kumanda cihazları birçok modülün CPU‟nun (Central Prosessing Unit) giriş, çıkış, haberleşme modülü vb) birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır. Tabii ki böyle bir modüler sistemde bütün yapı grupları arasında cihazın büyütülmesi durumunda tamamen bir uyum söz konusudur.

Saidino PLC Otomasyon.com